ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

См, кг, ст., лев,час /преговор/

Работете в учебника на стр.130.Хубав ден ! Ще се чуем по-късно.