ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Какво знам в края на 2 клас

1 зад.Прочети стихчето.

Лятото отседна вече                                                                                                           

в слънчогледовата пита.                                                                                                           

И щурчето върху нея                                                                                                                                   

 почна песен гласовита.                                                                                                        

Със чадърче от цветенце                                                                                                        

 на красива незабравка,                                                                                                                         

до свирача спря се плахо                                                                                                      

кръшна тъмноока мравка.                                                                                                              

И калинката пристигна                                                                                                                                  

 в свойта алена премяна,                                                                                                          

весел паяк спусна люлка                                                                                                         

 над листо като поляна.

2 зад.Разпредели думите от третото изречение от текста в таблицата. Определи ги.

Съществителни имена

   Прилагателни имена

      Глаголи

.........................................

.........................................

.........................................

........................................

.........................................

.........................................

 

.........................................

.........................................

 

....................................

....................................

                                                                                                                                                

 3 зад.Препиши умалителните съществителни имена от второто изречение. Определи рода и числото им.

...........................................................................           .............................................................................

4 зад.Превърни първото изречение от стихчето във въпросително . Използвай въпросителната  думичка   ли. Какъв знак ще поставиш в края?

................................................................................................................................................................

 

Прикачени документи

ИУЧ БЕЛ 27.05 1 ч..docx