ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Наследството на античните цивилизации по български земи

5 клас Изобразително изкуство 28.05.2020г

Тема: Наследството на античните цивилизации по български земи

Издателство: Просвета            

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/gTRb99YXhG-833/87?page=100