ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Revision преговор

Работен лист по английски език 3 клас 28.05.2020
Тема : Revision
1. Лични местоимения
2.Глаголът съм
https://youtu.be/9BmvvC9qe2s
https://youtu.be/NyQwY87YiZ8