ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Exercises- упражнение

Работен лист по английски език 5 клас
Тема:Exercises
1. Expressing ability – изразяване на способност
https://youtu.be/5xNKY2TeQ0I

 

2. Expressing possibility- изразяване на вероятност
https://youtu.be/2oumWdjA9hM