ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Думата като част на речта.Преговор.

1.Глаголът е част на речта ,с която се означават действия на хора, животни,предмети.Открива се с помощта на въпросите   Какво прави? Какво правят ?.Глаголите се променят по число-  ед. ч. и мн. ч.                                  

2. Съществителното име  е част на речта, която   означава    предмет .Открива се с помощта на въпроса   Какво е това ?. Бива  2 вида:съш.нарицателни и същ.собствени.Същ.имена се променят по число-   ед. ч. и мн. ч. и по род-м.р., ж.р.,ср.р.                                                                                                                                       

3.Прилагателното име е част на речта,която означава признак на предмет/  цвят, форма , качество и др./. Открива се с помощта на въпросите Какъв? Каква? Какво?Какви?.Прилагателното име приема рода и числото на съществителното име ,което пояснява: число-   ед. ч. и мн. ч. и   род-м.р., ж.р.,ср.р.

 

1 зад.Избери подходящия глагол в изреченията.Напиши изреченията.

Прочитам/Чета   книга.    .....................................................................................

Написвам/Пиша  писмо.  ......................................................................................

Отивам/Идвам  на море.   ......................................................................................

2 зад. Промени числото на глаголите.

Ед.ч.

Мн.ч

пиша

пишем

летя

 

стоя

 

чувам

чуваме

падам

 

бягам

 

 

3 зад. Съществителните имена в текста са подчертани.Напиши ги и определи рода и числото им.

            Насред полянката шуртеше вадичка.Малки зайчета играеха край нея.Старият заек им се радваше.

Същ .име

род

число

полянката

ж.р.

ед.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 зад. Открий прилагателните имена в текста.Помогни си с въпросите.

Кацнала е пъстрокрила птичка                                                                                              

 на тополата на гол вършец,                                                                                  

 кацнала е и от ранно утро                                                                                   

 пее,кърши сребърен гласец.

Каква птичка?..........................................................

Какъв вършец?........................................................

Какво утро? ...............................................................

Какъв гласец? .........................................................

 

Прикачени документи

Български език 26.05..docx