ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Урок

Влез в интернет електронен учебник на Архимед на стр.236

Тема: Вероятност на случайно събитие като отношение на възможности

Класическа вероятност

Ако придаден опит има n възможни изхода и  от тях m са благоприятни за събитието А, то вероятността за настъпване на събитието А се нарича отношението на броя на благоприятните към броя на възможните изходи.

P(A)=m/n=брой благоприятни възможности / брой на всички възможности.

За вероятността са изпълнени следните свойства:

1. Вероятността на достоверното събитие е единица: Р(Ω)=1

2. Вероятността на невъзможното събитие е нула: Р(Ø)=0

3. За вероятността на кое да е събитие А е в сила : 0≤Р(А)≤1.

Задача1.

Хвърляме монета върху твърда повърхност. Каква е вероятносттада се падне герб?

Решение: Монетата има две страни лице и герб. Всички възможности са две, тоест n=2.

Искаме да се падне герб. Благоприятната възможност е само една, тоест m= 1.

Съгласно определението за вероятност следва, че Р=1/2.

Задача 2.

Хвърляме зар, на стените на който са отбелязани съответно 1 точка, 2 точки, 3 точки, 4 точки, 5 точки, 6 точки. Каква е вероятността да се паднат 6 точки?

Решение: Зарът има 6 стени. Всички възможности са n=6.

 Искаме да се паднат 6 точки. Благоприятната възможност е само една, тоест m=1.

Тогава вероятността да се паднат 6 точки е Р=1/6.