ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

https://www.youtube.com/watch?v=PIoHfR3ll2Q&list=PLCiZTQRHm-4NFot6n-8BHDecPqDPrzb3w