ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

„Заветният ден“ Методи Бежански.Упражнение.

1 зад. Прочети  разказа  изразително 1 път   на глас . 

заветният ден 26.05.  2 (2)

2 зад. Прочети изреченията от текста,които се отнасят към картината?  

заветният ден 26.05.  2 (1)

3 зад. Защо за  Радостина доспиването през ваканцията е губене на време?                                                                                               

4 зад. Какво друго заглавие е подходящо за разказа?Подчертай.

        Мечтаният ден          Здравей,ваканция        Любима ваканция 

5 зад. Какво означава за теб ваканцията?

....................................................................................................................

....................................................................................................................