ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

България от Освобождението до края на Втората световна война

България от Освобождението до края на Втората световна война

ЗАДАЧА: Работете с учебника и отговорете на поставените въпроси.

  1. Държавност и политика

   ВЪПРОС: Как и с чия помощ се възстановява българската държава? – ……………………………….....................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................

   ВЪПРОС: Кои български държавници и с кои свои действия допринасят за

   модернизирането на българската държава? – …………………………………………….....................………………………………………………………………………………………………............................................... ………………………………………………………………………………………………..............................................………………………………………………………………………………………………...............................................………………………………………………………………………………………………...............................................

   ВЪПРОС: Кога и защо възниква Българският национален въпрос? – …………………..........………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….………………………………………………....................................................................................... ………………………………………………………………………………………………….............................................

   ВЪПРОС: През какви етапи преминават опитите за  решаване на Българския

   национален въпрос? – ………………………………………………………………………...............................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................

   ВЪПРОС: Кога е  обявена  независимостта на България и какво е значението  на този

   акт за българите и България? – ……………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………………………............................................. …………………………………………………………………………………………………............................................

   ЗАДАЧА: Обяснете значението  на понятието „ национална катастрофа” ? – ………….………………………………………………………………………………………………….............................................…………………………………………………………………………………………………

   ВЪПРОС: Какво представлява авторитарното управление, кога, от кого 

   и защо се  налага  в България? – ………………………………………………………………………................………………………………………………………………………………………………...............................................……………………………………………………………………………………………….............................................. ………………………………………………………………………………………………..............................................                                                                                                                               

    ВЪПРОС: Кои промени в стопанския живот са белег на модернизацията? – ………….....………………………………………………………………………………………………..............................................  ………………………………………………………………………………………………...............................................……………………………………………………………………………………………….............................................. ………………………………………………………………………………………………...............................................

   ВЪПРОС: Как се развива българското общество след Освобождението ? – …………........ ………………………………………………………………………………………………….......................... ……………………………………………………………………………………………….............................................. ……………………………………………………………………………………………….............................................. ………………………………………………………………………………………………...............................................

    ВЪПРОС: Кои са новостите в бита и ежедневието на хората? – ………………………...........………………………………………………………………………………………………...............................................………………………………………………………………………………………………...............................................………………………………………………………………………………………………...............................................

    ВЪПРОС: Как войните се отразяват върху българското общество? – ………………….........………………………………………………………………………………………………...............................................………………………………………………………………………………………………...............................................

III. Култура и културно наследство

      ВЪПРОС: Какво е мястото на образованието и културата в живота на българите? – ……………………………………………………………………………………………….............................................. ………………………………………………………………………………………………..............................................………………………………………………………………………………………………...............................................

      ВЪПРОС: Кои културни институции съдействат за приобщаването на България към

       европейската култура? – …………………………………………………………………............................

 ………………………………………………………………………………………………..............................................……………………………………………………………………………………………….............................................. ………………………………………………………………………………………………..............................................

      ВЪПРОС: Избройте имената на представители на българската култура от този период:………………………………………………………………………………………………….................................…………………………………………………………………………………………………............................................ ………………………………………………………………………………………………….............................................…………………………………………………………………………………………………….......................................... ……………………………………………………………………………………………………...........................................