ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Skills 10 C

Работен лист по английски език 6 клас 29.05.2020
Тема: Skills 10 C
1. Past simple tense- минало просто време -упражнение
https://youtu.be/dmJrYbDjxQY


2. Irregular verbs
https://youtu.be/Xs9_64pxISc