ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Океаните на Земята

Океаните на Земята

ЗАДАЧА: Работете с учебника и атласа и попълнете таблицата

Океан

Географско положение, площ, съседни океани и континенти, брегова линия

Най – голяма дълбочина, климат, течения, ветрове

Животински свят и полезни изкопаеми

Стопанско значение

Тихи  океан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлантически океан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индийски океан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арктичен океан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южен океан