ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема:Урок 30 Създаване на интерактивни проекти Тема: 11 Интерактивни проекти, базирани върху синтеза между различните изкуства.

7 клас Изобразително изкуство 26.05.2020г

Тема:Урок 30 Създаване на интерактивни  проекти        Тема: 11 Интерактивни проекти, базирани върху синтеза между различните изкуства.

Издателство: Булвест-2000

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/460