ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Project-your favourite sport

Работен лист по Английски език 6 клас 1 час : 9.00-9.30 ч. 28.05. 2020 г

Тема: Project -Your favourite sport
Проект -Твоят любим спорт

 

Изгответе презентация или постер за твоя любим спорт
https://youtu.be/s8Hug2lCAfQ