ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тест

Тест

 

  1. Култиваторът се използва за:

    а/. предсеитбена обработка на почвата

    б/. прибиране на реколтата от полето

    в/. следсеитбена обработка на почвата

  1. Какво е предназначението на браните?

    а/. за дълбока оран

    б/. за разрохкване и наситняване на гребените на браздите след оран

    в/. за заораване

  1. Подхранването на почвата с органични и неорганични торове се прави

    с цел:

    а/. да се разрохква повърхностния и слой

    б/. да се подобри нейната водопропускливост

    в/. да се възстанови минералния и баланс

  1. Предозирането с неорганични торове води до:

    а/. повишаване на концентрацията на разтворени соли и токсичност на

         повърхностния почвен слой 

    б/. намаляване на влагата в повърхностния почвен слой

    в/. затруднено проникване на въздух в почвата

  1. Как се наричат химическите препарати, с които се води борба с плевелите

    сред културните растения?

    а/. неорганични/ минерални / подхранващи културните растения средства

    б/. хербициди

    в/. неорганични / минерални / неподхранващи плевелите средства

  1. Как се наричат химическите препарат, с които се води борба с вредителите по културните растения?

    а/. хербициди          б/. инсектициди               в/. изкуствени торове

  1. Най – характерно за екологичното стопанство е, че:

    а/. стопанската дейност в тях не уврежда почвата, не замърсява природата,

        продукцията им не е вредна за животните и човека

    б/. намират се в отдалечени райони

    в/. разположени са в близост до заводи за изкуствени торове

  1. Екологичния проблем представлява:

    а/. измиране на животните в животновъдната ферма

    б/. замърсяване на почвата, подпочвените води, на въздуха и на продукцията

        от растениевъдните и животновъдни ферми

    в/. фалиране на растениевъдните и животновъдни ферми