ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Географските образи на континентите и океаните на Земята

 

Географските образи на континентите и океаните на Земята

 1. Природата на континентите

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

Континент

Географско положение, площ, съседни океани и континенти, полуострови и заливи

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Природни зони – климат, най– характерни растителни и животински видове

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Народи, страни и стопанство

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

Континент

Брой на населението, разпределение, средна гъстота, раси, племена, народи, религии и страни

Фактори за развитие на стопанството и най – важни производства

Ключови страни – големи по територия и население или стопански развити

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ключови страни

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

Страни

Площ

Брой на населението

Големи градове

Столица

Типични производства

Китай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Япония

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Корея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралийски съюз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова Зеландия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географските образи на континентите и океаните на Земята

 

 1. Природата на континентите

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Географско положение, площ, съседни океани и континенти, полуострови и заливи

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Природни зони – климат, най– характерни растителни и животински видове

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Народи, страни и стопанство

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Брой на населението, разпределение, средна гъстота, раси, племена, народи, религии и страни

Фактори за развитие на стопанството и най – важни производства

Ключови страни – големи по територия и население или стопански развити

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ключови страни

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

Страни

Площ

Брой на населението

Големи градове

Столица

Типични производства

Китай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Япония

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Корея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралийски съюз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова Зеландия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географските образи на континентите и океаните на Земята

 

 1. Природата на континентите

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Географско положение, площ, съседни океани и континенти, полуострови и заливи

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Природни зони – климат, най– характерни растителни и животински видове

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Народи, страни и стопанство

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Брой на населението, разпределение, средна гъстота, раси, племена, народи, религии и страни

Фактори за развитие на стопанството и най – важни производства

Ключови страни – големи по територия и население или стопански развити

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ключови страни

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

Страни

Площ

Брой на населението

Големи градове

Столица

Типични производства

Китай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Япония

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Корея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралийски съюз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова Зеландия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географските образи на континентите и океаните на Земята

 

 1. Природата на континентите

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Географско положение, площ, съседни океани и континенти, полуострови и заливи

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Природни зони – климат, най– характерни растителни и животински видове

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Народи, страни и стопанство

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Брой на населението, разпределение, средна гъстота, раси, племена, народи, религии и страни

Фактори за развитие на стопанството и най – важни производства

Ключови страни – големи по територия и население или стопански развити

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ключови страни

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

Страни

Площ

Брой на населението

Големи градове

Столица

Типични производства

Китай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Япония

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Корея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралийски съюз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова Зеландия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географските образи на континентите и океаните на Земята

 

 1. Природата на континентите

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Географско положение, площ, съседни океани и континенти, полуострови и заливи

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Природни зони – климат, най– характерни растителни и животински видове

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Народи, страни и стопанство

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Брой на населението, разпределение, средна гъстота, раси, племена, народи, религии и страни

Фактори за развитие на стопанството и най – важни производства

Ключови страни – големи по територия и население или стопански развити

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ключови страни

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

Страни

Площ

Брой на населението

Големи градове

Столица

Типични производства

Китай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Япония

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Корея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралийски съюз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова Зеландия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географските образи на континентите и океаните на Земята

 

 1. Природата на континентите

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Географско положение, площ, съседни океани и континенти, полуострови и заливи

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Природни зони – климат, най– характерни растителни и животински видове

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Народи, страни и стопанство

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Брой на населението, разпределение, средна гъстота, раси, племена, народи, религии и страни

Фактори за развитие на стопанството и най – важни производства

Ключови страни – големи по територия и население или стопански развити

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ключови страни

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

Страни

Площ

Брой на населението

Големи градове

Столица

Типични производства

Китай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Япония

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Корея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралийски съюз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова Зеландия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географските образи на континентите и океаните на Земята

 

 1. Природата на континентите

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Географско положение, площ, съседни океани и континенти, полуострови и заливи

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Природни зони – климат, най– характерни растителни и животински видове

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Народи, страни и стопанство

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Брой на населението, разпределение, средна гъстота, раси, племена, народи, религии и страни

Фактори за развитие на стопанството и най – важни производства

Ключови страни – големи по територия и население или стопански развити

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ключови страни

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

Страни

Площ

Брой на населението

Големи градове

Столица

Типични производства

Китай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Япония

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Корея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралийски съюз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова Зеландия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географските образи на континентите и океаните на Земята

 

 1. Природата на континентите

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Географско положение, площ, съседни океани и континенти, полуострови и заливи

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Природни зони – климат, най– характерни растителни и животински видове

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Народи, страни и стопанство

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Брой на населението, разпределение, средна гъстота, раси, племена, народи, религии и страни

Фактори за развитие на стопанството и най – важни производства

Ключови страни – големи по територия и население или стопански развити

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ключови страни

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

Страни

Площ

Брой на населението

Големи градове

Столица

Типични производства

Китай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Япония

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Корея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралийски съюз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова Зеландия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географските образи на континентите и океаните на Земята

 

 1. Природата на континентите

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Географско положение, площ, съседни океани и континенти, полуострови и заливи

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Планини и главни върхове, равнини и низини, полезни изкопаеми

Природни зони – климат, най– характерни растителни и животински видове

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Народи, страни и стопанство

 

ЗАДАЧА: Попълнете таблицата:

 

Континент

Брой на населението, разпределение, средна гъстота, раси, племена, народи, религии и страни

Фактори