ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електроненв учебник на просвета на стр.72

Тема: Основни елементи в компютърна презентация. Разглеждане и демонстриране на готова презентация.

Мултимедия- Съчетаванее на текст, графични изображения, звук, видео и анимация чрез използване на дигитални устройства с цел по-въздействащо представяне на информация.

Слайд-Градивна част на компютърната презентация-отделен екран, който може да съдържа различни мултимедийни елементи.

Презентация- представяне на информация пред публика.

Програмата за създаване на презентация е Microsoft Power Point  и Microsoft Sway.

Прочетете урока и изпълнете задачите в него.