ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Европа, Византия и България до началото на 11 век

 

Европа, Византия и България до началото на 11 век

 

ЗАДАЧА: Работете с учебника / стр. 12 до стр. 59 / и отговорете на въпросите.

  1. Западна Европа 5 – 11 век

     ВЪПРОС: Напишете кога/ в коя година/  и от кого Римската империя била        

     разделена на Западна и Източна? – …………….Коя от двете държави продължила да

     съществува за по – дълъг период от време? – ……………………………………………………..

     ВЪПРОС: Напишете кои варварски държави възникват в хода на Великото преселение на  народите? – ………………………………………………………………………………………….........  ………………………………………………………………….......................................................................

     ЗАДАЧА: Напишете най – значимите постижения на Карл Велики: – …………………………………………………………………………………………………………………………………..................………………………………………………………………………………………………………....................................

     ВЪПРОС: Кои нови държави се появяват на картата на Европа след подписването         на Вердюнския договор? – ……………………………………………………………………………...................………………………………………………………………………………………………………....................................

     ЗАДАЧА: Какво представлява феодализма – ……………………………………………………............……………………………………………………………………………………………………….......................................………………………………………………………………………………………………………....................................  Опишете феодалната йерархия – ……………………………………………………………………..................... ………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................…………………………………………………………………………………………………………......................................

     ВЪПРОС: Кои са молещите се – ………………………, воюващите – …………………………

     и работещите – ………………………………..във феодалното общество.

     ВЪПРОС: Кой римски император и защо обявява християнството за равноправна религия?–………………………………………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………………………………………........................................………………………………………………………………………………………………………...

     ВЪПРОС: Как християнството влияе върху културата на европейските държави в епохата  на Средновековието? – ……………………………………………………………………………...............………………………………………………………………………………………………………........................................………………………………………………………………………………………………………........................................ ……………………………………………………………………………………………………….......................................………………………………………………………………………………………………………........................................

  1. Византия 5 – 11 век

     ЗАДАЧА: Представете управлението на император Юстиниан по следните показатели:

  • период на управление/ кога управлява/ – ………………………………………………..................
  • цели, които си поставя – …………………………………………………………………...........................……………………………………………………………………………………………….......................................……………………………………………………………………………………………….......................................
  • резултати от управлението му – ………………………………………………………….......................……………………………………………………………………………………………….......................................……………………………………………………………………………………………….......................................

     ЗАДАЧА: Напишете кои са основните обществени прослойки във византийското общество:………………………………………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………………………………………........................................

  Коя от тези прослойки се превръща в гръбнак на византийската икономика и армия? – …….……………………………………………..

     ВЪПРОС: Кой е най – големият християнски храм в света? По времето на кой византийски владетел е построен? – ……………………………………………………………………………...

     ВЪПРОС: Кой период от историята на Византия е известен като Македонско възраждане? Защо? – ………………………………………………………………………………………………...............

 ………………………………………………………………………………………………………....................................... ……………………………………………………………………………………………………….......................................………………………………………………………………………………………………………........................................

     ВЪПРОС: Кои европейски сили се борят за политическо и духовно надмощие в

     новопокръстените славянски държави? – …………………………………………………………

     ВЪПРОС: Кой народ разпространява преводни и оригинални творби на славянски език сред сърби, хървати и руснаци? – ……………………………………………………………

  1. България 7 – 11 век

     ВЪПРОС: Кой и кога основава българската държава? – ………………………………...............

  Коя е основната задача на приемниците на хан Аспарух? – ……………………………...............………………………………………………………………………………………………...............................................………………………………………………………………………………………………..............................................

     ВЪПРОС: Защо България по времето на хан Крум съперничи на двете най – могъщи

     държави в Европа – Византия и Франкската империя? – ………………………………..............

 ………………………………………………………………………………………………..............................................  ……………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………...............................................

     ВЪПРОС: Защо княз Борис взема решението да покръсти българите – ……………….......………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………............................................................................................

     ВЪПРОС: Кой период от българската история е наречен Златен век и защо? – ……..………………………………………………………………………………………………..............................................  ………………………………………………………………………………………………..............................................………………………………………………………………………………………………...............................................

     ВЪПРОС: С какво е известно управлението на цар Самуил? – ………………………............………………………………………………………………………………………………...............................................

     ВЪПРОС: Какви промени настъпват в живота на българите след завладяването на

     България от Византия? – …………………………………………………………………..............................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

     ВЪПРОС: Какви са функциите на монасите в българското общество? – …………….………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………............................................................................................

     ВЪПРОС: Каква е ролята на българската аристокрация в средновековната българска държава? – ………………………………………………………………………………….........................………………………………………………………………………………………………...............................................

     Коя е основната група население в средновековната българска държава? –     ………………………………………………………………………………….........................................................

     ВЪПРОС: Кога, къде и от кого е създадена славянската азбука? – ……………………........………………………………………………………………………………………………...............................................

     Как е наречен първият вариант на азбуката? – …………………………………………..

     Кой вариант на азбуката се използва до наши дни ? – …………………………………..

     ВЪПРОС: Посочете двете основни просветни  школи които се създават в България? ………………………………………………………………………………………………...............................

     ЗАДАЧА: Направете характеристика на Златния век по следния план:

  • каква е ролята на владетеля – …………………………………………………………..........................…………………………………………………………………………………………............................................
  • творци и техните произведения – ……………………………………………………..........................…………………………………………………………………………………………............................................………………………………………………………………………………………..............................................