ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на просвета на стр.234

Тема: Лице на околна повърхнина и на повърхнина на правоъгълен паралелепипед.

Сборът от лицата на околните стени на паралелепипеда се нарича лице на околната повърхнина на паралелепипед-S.

S=2.(a.c+b.c)

Лицето на околната повърхнина на паралелепипед е равно на произведението на периметъра на основата и височината му.

S=P.h

Сборът от лицата на всички стени на паралелепипеда се нарича лице на пълната повърхнина на паралелепипеда или лице на повърхнината му -S1

S1=2.(a.b+a.c+b.c)

 Лицето на повърхнината Sе равно на сбора от лицето на околната му повърхнина S и лицето на двете му основи. Лицето на основите ще означаваме с В.

S1=S+2.B

B=a.b- лице на основата.

Задача.

Намерете лицата на околната повърхнина и на повърхнината на правоъгълния паралелепипед с основа правоъгълника АВСД

с размери 5,2см на 6,5 см и височина 8,2 см.

Решение:

S=P.h

P=2.(a+b)

P=2.(5,2+6,5)= 23,4cm

S=P.h    S=23,4.8,2=191,88cm2.

S1=S+2.B

B=a.b       B=5,2.6,5=33,8 cm2

S1=191,88+2.33,8=259,48cm2.