ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Умножение и деление .Преговор.

1 зад. Пресметни произведенията:

множител . множител = произведение

а . 7.2 = ......                             3.7=.......           

     9.6=.......                              6.8= ......             

     4.6 =......                              4.1= ......                

     8.3=......                               2.0= ......                                                

     5.2= ......                              10.10=.....

2 зад. Пресметни частните:

делимо: делител= частно

 а . 54:6 = ......                      б . 27:3 = ......           

     42:7 =.......                            0:9 =  ......             

     10:1=......                               8:8 = ......     

3 зад. Пресметни числовите  изрази:

а . (12:6) -2 =                  б. (12- 6) : 2 =                 в . 12:6 - 2 =             

  = ...............=                      = ............... =               = ....................=             

 

4 зад.

А. Раздели 8 картички на 2 деца поравно.По колко картички ще има всяко дете?

...........................................................................................................

Б. Раздели 8 картички по 2 на няколко деца.Колко деца ще получат картички?

............................................................................................................

 

Прикачени документи

Математика 22.05.docx