ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Skills.

Работен лист английски език7 клас 21.05.2020
Тема: Skills
1. Позиция на наречията в изречението
• След глаголът съм
• Преди пълнозначен глагол
She is always late.
She always watch TV in the evening.
https://youtu.be/3MVynXr3Yt8