ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Човекът –част от природата

5 клас Човекът и природата 9.06.2020г          

Тема: Човекът –част от природата

Издателство:Просвета-плюс

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/j3jQyuhzL8-940/139?page=154

Урок: https://ucha.se/watch/7655/chovekat-i-prirodata-obobshtenie-/urok/5656