ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Редактиране на текст

Тема :Редактиране на текст

Запознайте се с начините за редактиране на текст от видео урока:

https://youtu.be/z3OmifkPVgw

Направете задачите на работния лист !

Упр.1 Редактиране чрез прибавяне

Майска нощ

Навън е ( ? ) месец май.  ( ? ) звездици  трепкат ( ? ) ( ? ).

Месечко ( ? ) гледа отвисоко. Край  къщите  се  носи ( ? )аромат на цветове. Ветрецът се  спотайва в ( ? )  клони.Никой не нарушава спокойствието  на чудната ( ? ) нощ.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Упр.2 Редактиране чрез  заместване

Имало  едно бедно, мирно момиче. Момичето живеело самичко с майка си.По едно време момичето и майката останали без залък хляб.

Отишло момичето в гората и там го срещнала една старица. Старицата знаела теглото на майката и момичето и подарила на момичето едно гърненце. Гърненцето само готвело хубава сладка просена манджа. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………