ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Събиране и изваждане на числата до 20

Числата до 20.Събиране и изваждане с тях

 

1.Попълни липсващите числа.

8, 9, ……, 11, 12, ……., …….,15,……17,……,19, …….

18, 17,……,…….,…….., 13, ……, ……., 10,……., 8

2. Подреди числата по големина, като започнеш от най-малкото.

8,  5,   10,   18,   9,  1,   15,   11

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

3.Пресметни.

2+7=……                   6+0=  ……               8+2= ……..            3-3=………

10-7=……                  12-7=……..            13-6=………           20-13=…….

20-4=……..                18-12=…….            15-3=……..            6+7+4=……….

4.Във фермата на чичо Дончо имало 13 агънца и със 7 по-малко от тях козленца.

а/ Колко козлета има в тази ферма ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Отг. : ……….........................................

б/ Колко общо са агънцата и козлетата ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

Отг. : …………………………………………………………………..