ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тест

 

Тест

 1. Начинът на свързване и подредба на материалите от които са изработени различните

    изделия се нарича:

    а/. скица                               б/. детайл                           в/. конструкция

 1. Как се нарича графично изображение на изделие, което е направено на ръка, без

    чертожни инструменти и показва формата и размерите на изделието ?

    а/. мащаб                           б/. скица                               в/. чертеж

 1. Към кой вид инструменти се отнасят триъгълникът, линията, шивашкият метър,

    ролетката?

    а/. уреди и устройства за измерване на маса

    б/. инструменти за очертаване

    в/. измервателни инструменти и уреди за линейни размери

 1. За нагряване на водата в пералната машина е вградено специално устройство.

    То се нарича:

     а/. бойлер                      б/. нагревател                                 в/. електромотор

 1. Изброете механичните свойства на материалите ? – ......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………........................................

 1. Отбележете кое изречение е НЕВЯРНО:

    а/. гумата е твърд, прозрачен и лесно чуплив материал

    б/. стъклото е твърд, прозрачен и чуплив материал

    в/. дървесината е еластична, лесно се обработва и е топлоизолационен

         материал

    г/. дървесината притежава свойствата плътност, якост, твърдост и лесно

        се обработва

 1. Попълнете пропуснатото в изречението:

    Съвкупността от операции и редът на тяхното изпълнение определят………………….

    на изработването на изделието.

 1. Измерването, разчертаването, рязането, пиленето, пробиването, съединяването са действия, които се извършват при изработването на изделия от дървесина. Защо тези действия се наричат технологични операции? – ……………………………………………..................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...........................................

 1. Обработката на дървесина чрез изрязване с длето на различни декоративни мотиви и изображения се нарича:

    а/. шиене                    б/. дърворезба                       в/.тъкане

 1. Посочете кои са възможните начини за съединяване на текстила:

      а/. ръчно съединяване чрез зашиване с игла

      б/. машинно съединяване чрез шевна машина

      в/. ръчно и машинно съединяване

 1. Посочете какво основно се съдържа в хранителните продукти?

      а/. витамини                        б/. енергия                         в/. хранителни вещества

 1. За кой режим на хранене се отнася следният текст ?

       Режим на хранене, при който човек приема само растителна храна и не приема

       месо и продукти от животински произход

       а/. смесен режим на хранене

       б/. диетичен режим на хранене

       в/. суровоядство

       г/. вегетариански режим на хранене

 1. Избройте видовете топлинна обработка, които се използват за приготвянето

      на различни ястия – ………………………………………………………………………..............................

      ………………………………………………………………………………………………......................................

 1. Как се нарича предварителното опитване на готовото ястие?

      а/. аранжиране                                     в/.варене

      б/. дегустация                                      г/. печене

 1. Как се наричат хората, които произвеждат стоки и услуги?

      а/. производители                                      в/. потребители

      б/. занаятчии                                              г/. търговци

 1. Как се наричат ресурсите, при които се използват знанията, уменията,

      способностите и физическите възможности на хората?

      а/. капиталови ресурси                                  в/. предприемачески ресурси

      б/. човешки ресурси                                       г/. природни ресурси

 1. Хората, които правят разходи за закупуването на стоки и услуги се наричат …………………………………….
 2. Посочи какво изграждат произмодството, потреблението и търговията?

      а/. доходите                         б/. икономиката                          в/. разходите

 1. Комуникация, която се осъществява с помощта на изображения се нарича:

      а/. гласова комуникация

      б/. делова комуникация

      в/. визуална комуникация

 1. Избройте кои са средствата за визуална и гласова комуникация ? – …………………..

…………………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………………........................................

 1. Как се нарича устройтвото, с което се правят фотоизображения:

      а/. фотокамера              б/. компютър                  в/. уебкамера

 1. Избройте различните видове на размножаване на домашните растения:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Как се нарича устройството, което разчита баркода на стоката, която закупуваме

      от магазина?

      а/. дисплей                                                    в/. баркод скенер

      б/. касов апарат                                             г/. термометър

 1. Отбележи НЕВЯРНОТО изречение:

      а/. кучето се нуждае от две купички – за храна и за вода, и от често разхождане

          навън

      б/. за отглеждането на котка е необходим аквариум, пълен с вода

      в/. морското свинче и хамстерътсе нуждаят от клетка с поставени на дъното

          дървесни драскотини