ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Моите права като европейски гражданин

 

 

Моите права като европейски гражданин

 

От 1 януари 2007 г.  България е член на Европейския съюз. В Учредителните договори на ЕС се предвижда,

че всеки гражданин  на страна членка на ЕС. е гражданин и на Съюза.

Европейското гражданство не заменя, а допълва националното.

Сред допълнителните права, които се гарантират от европейските закони са:

 

 • правото на свободно придвижване и пребиваване в рамките на ЕС
 • избирателно право
 • правото на защита извън границите на ЕС
 • правото на петиции и жалби
 • правото на участие в европейска гражданска проява
 • правото свободно да се изповядва религията
 • правото на качествено образование
 • правото на живот сред чиста природа
 • правото да се гордеем с културно – историческото си наследство

 

ЗАДАЧА: Работете в интернет  и отговорете  на следните въпроси:

 

ВЪПРОСИ:  Как са регламентирани / осигурени / моите права в Европейския съюз?

                       Какво съдържание се влага в тях?

                       Как се гарантират моите права като европейски гражданин?

 

За да изпълните задачата следвайте следните стъпки:

 1. Определете темата върху която ще работите/ Кое конкретно гражданско право избирате / ?
 2. Потърсете сайтове свързани със законодателството на ЕС, съдържанието на които

       да отговаря на избраната тема

 1. Подберете необходимите изображения, така че точно да отразяват темата, да са

       атрактивни и ясни

 1. Систематизирайте материалите така, че да има баланс между текст и изображение
 2. Изберете в какъв вид ще представите резултата: колаж, постер или презентация