ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

тема: Тестове Обобщение на материала за годината

6 клас  Литература 11.06.2020г

 тема:  Тестове  Обобщение на материала за годината

Издателство:Булвест-2000

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/657

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/657

Урок:

https://ucha.se/watch/7139/chovekat-i-drugite-/urok/7441