ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Бизнесът на село. Отглеждане на животни в малка ферма.

 

Бизнесът на село

Отглеждане на животни в малка ферма.

 

ЗАДАЧА1: Вие искате да създадете малка домашна ферма за

отглеждане на свине. Проучете какви са изискванията за създаване

на такава ферма и какви условия трябва да се изпълнят. Напишете ги.

 

 

ЗАДАЧА2: Във вашето населено място имате малка семейна ферма за отглеждане на крави.

Проучете тази ферма по въпросите по – долу и представете резултата като информационно табло с текст, фотографии.

 

Проучване

 

 1. Наименование на фермата ……………………………………………………………………................
 2. Кога е създадена фермата?……………………………………………………………………................
 3. Колко и какви животни се отглеждат?……………………………………………………..............
 4. Какъв е млеконадоят?…………………………………………………………………………….................
 5. Кой изкупува продукцията?...............................................................................................
 6. Какви здравни, хигиенни и екологични норми се спазват?......................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………............................……………………………………………………………………………………………………………............................………………………………………………………………………………………………………………..........................
 1. Какви машини, транспортни и други средства за механизация се използват? ………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
 1. Как се оползотворяват отпадъците?....................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………….......................
 1. Какъв доход / печалба/ получават собствениците?...............................................................................................
 2. Какви заплати получават работниците?..................................................................................................
 3. Какво е работното време?...........................................................................................................
 4. Какво е натоварването през различните сезони?.........................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………......................

13. Как ще се развива фермата в бъдеще?..............................................................……………………………………………………………………………………………………………….............................……………………………………………………………………………………………………………….............................