ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Антарктида – географско положение и природни условия. Изследване и значение

Антарктида – географско положение и природни условия.

Изследване и значение

 

ЗАДАЧА: Препишете плана на урока, прочетете го, изгледайте урока в Уча се:

https://ucha.se/watch/5628/geografsko-polozhenie-na-antarktida

 и изпълнете задачите след плана

 1. Географско положение

    а/. площ – 14 000 000 km²

    а/. Антарктида заема полярните географски ширини на

        Южното полукълбо – в нейната централна част е разположен

        Южният полюс

    б/. континентът граничи с Атлантическия, Тихия и Индийския

         океан

    в/. крайбрежните му морета често се обозначават като Южен океан

    г/. най – голям полуостров е Антарктическият – между него и Южна

        Америка се намира протокът Дрейк

    д/. острови – Южните Шетландси острови, остров Ливингстън

    е/. най – близко разположен до Антарктида е континентът

        Южна Америка, а най – отдалечени са Австралия, Азия, Африка,

        Европа и Северна Америка

 1. Природата на континента

    а/. континента има най – голяма средна надморска височина/ 2350 м./ –

        най – високата му точка е връх Винсън

    б/. през континента преминава Трансантарктическата планинска

        верига, която разделя континента на Западна и Източна Антарктида

    в/. полезни изкопаеми – в недрата на континента има значителни запаси

         на въглища, руди, нефт, но добивът им е труден и не е разрешен

    г/. климат – основно полярен, а по крайбрежните морета има субполярен

        характер; в Антарктида е измерена най – ниската температура на

        Земята  / –890С/

   д/. на Южния полюс от март до септември е полярна нощ, а през

        останалите 6 месеца е полярен ден

   е/. на Антарктида се намират над 90% от обема на всички ледници

        на Земята – ледената покривка заема около 95% от повърхността на

        континента

   ж/. само по крайбрежието на континента се срещат мъхове, лишеи и

        дребни цветя

   з/. типични за Антарктида животни са пингвините, тюлените, китове,

        делфини, корморани и др., а крайбрежните морета са пълни с риба

 1. Откриване и опознаване на Антарктида

    а/. за съществуването на голяма „ Южна земя”се споменава още в

        древността

    б/. през 16 – 17 век много мореплаватели правят неуспешен опит

         да я достигнат

    в/. Джейм Кук, холандците и французите достигат много близо до

        континента

    г/. откриване на Антарктида – едва през 1820 г. от руснаците Фадей

         Белингсхаузен и Михаил Лазарев

    д/. пръв достига Южния полюс норвежка експедиция, начело с Руал

        Амундсен

 1. Съвременно значение и използване на континента

    а/. значение

 • Антарктида има огромни запаси от прясна вода и полезни изкопаеми
 • ледниците и въздушните и маси са от голямо значение за климата

на Земята и Световния океан

 • богатата фауна / животинския свят / по крайбрежието, играе важна роля

за природното равновесие на планетата

    б/. голям научен интерес към природата и богатствата на континента – в

        Антарктида има близо 90 научноизследователски станции на 28 страни

 • около половината от тези станции се използват целогодишно
 • през лятото на Антарктида живеят над 5 000 души изследователи
 • в някои станции има оборудвани летища
 • най – голямата изследователска станция е американската „Мак Мърдо”
 • българската изследователска станция е на остров Ливингстън

    в/. един от важните проблеми, които се изследват на Антарктида е

         състоянието на атмосферата и озоновия слой / озонова дупка /

    г/.1959 г. е подписан Антарктическия договор  – на континента ще се

        извършват само научни изследвания, няма да се извършва стопанска дейност

    д/. Антарктида не може да бъде владение на никоя държава

 

ВЪПРОС:Къде е разположена Антарктида? – ……………………………………………..............…………………………………………………………………………………………………...................................

В централната и част е разположен – ……………………………………………………..................

ЗАДАЧА: Напишете коя е най – високия връх на Антарктида – ……………………….....

Напишете каква част от  Антарктида е заета от ледове – ……………………………….......

Най – характерните животни за Антарктида са – ………………………………………............………………………………………………………………………………………………...................................,

а по крайбрежието растат само – …………………………………………………………..

ЗАДАЧА: Във всяко изречение е допусната грешка. Открийте

                  грешките и ги подчертайте

                  Антарктида е разположена около Северния полюс. Континента е

                  ограден от океаните Южен и Арктичен. Антарктида е най – ниския

                  континент. Известна е като най – студеното, най – влажното и

                  най – ветровитото място на света. По крайбрежието на Антарктида

                  живеят пингвини и бели мечки.

ЗАДАЧА: Континентът Антарктида има площ от …………………...............кв. км.

               Той е обграден от водите на ……………………, ………………….................

               ……………............, и ……………………………….океан. Най – високия връх

               на континента е ……………………….......най – голям полуостров е ……….

              ………………………………......., а най – големи острови са ……………….........                                 …………………………………………………………………………………...........................                                 …………………………………………………………………………………...........................

ЗАДАЧА: Напишете кой пръв открива Антарктида – ………………………………...........………………………………………..Кой пръв достига Южния полюс – ………………….............…………………………...............................................................

ВЪПРОС: Какво е значението на Антарктида за планетата –……………………........………………………………………………………………………………………………………….........................……………………………………………………………………………………….Какво гласи Антарктическия договор – ……………………………………………………………………………....................................…………………………………………………………………………………………………………..........................