ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Обществото на Рим и Елада

 

Обществото на Рим и Елада

 

ЗАДАЧА: Работете с учебника / стр. 74 / и напишете кого включвала

                и какви права и задължения имала всяка обществена група в Елада.

  • граждани – ……………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………………......................
  • жени и деца на пълноправните граждани – .................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………..........
  • чужденците – …………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………………......................
  • робите – ………………………………………………………………………………..............…………………………………………………………………………………………......................……………………………………………………………………………..........................

ЗАДАЧА: : Работете с учебника / стр. 118 / и напишете кого включвала

                  и какви права и задължения имала всяка обществена група в

                  Древен Рим.

  • граждани – ……………………………………………………………………………..............…………………………………………………………………………………………......................……………………………………………………………………………………….........................……………………………………………………………………………........................
  • жени и деца на пълноправните граждани – …………………………………………………………………………………………………………………………………........................
  • чужденците – …………………………………………………………………………..........…………………………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………………......................
  • робите – ……………………………………………………………………………….............…………………………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………………......................

ЗАДАЧА: Сравнете обществата в елинските полиси и в Римската

                империя.

                   Напишете приликите и разликите:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…………………………………………………………………………………………………...............………………………………………………………………………………………………..................…………………………………………………………………………………………………................………………………………………………………………………………………………….................

ЗАДАЧА: Сравнете положението на римските и елинските жени – ………………………………………………………………………………………………………………..........…………………………………………………………………………………………………................…………………………………………………………………………………………………................………………………………………………………………………………………………...................