ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Българските земи под османска власт 15 – 17 век / обобщение /

 

Българските земи под османска власт 15 – 17 век / обобщение /

 

ЗАДАЧА: Работете с учебника от стр.104 до стр. 117 и отговорете на

                   въпросите, изпълнете задачите:

  1. Османската империя и българите

ЗАДАЧА: Напишете кои са особеностите на османската държава – ……………………...…………………………………………………………………………………………………....................................…………………………………………………………………………………………………........................................

Напишете каква е ролята на войската в османската държава – …………………………….......…………………………………………………………………………………………………........................................

Двата основни вида войски са – …………………………../ ………………./ и …………………………./…………………../.

ВЪПРОС: Напишете кои държави са завладени от османските турци при

 завоевателните походи през 14 – 15 век – ……………………………………………………………..........…………………………………………………………………………………………………………….................................…………………………………………………………............................................................................

ВЪПРОС: От какво се определя положението на хората в Османската

империя – ………………..…………..Напишете примери, за това, че християните

в Османската империя са подложени на дискриминация – …………………………………………......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ЗАДАЧА: Напишете кои въстания на българите избухват през 16 – 17 век: – ……………………..............................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………и каква е тяхната цел – .....................................…………………………………………………………………………………

Кои са хайдутите  –  ……………………………………………………………………………………..........................

………………………………………….Кога се появяват – …………………………………………..........................

Срещу кого са насочени действията им – ……………………………………………………………................……………………………………………………………………………………………………………...................................

  1. Православието – опора на българите

ЗАДАЧА: Напишете каква е съдбата на Българската патриаршия след

османското завоевание –  ………………………………………………………………………………......................……………………………………………………………………………………………………………..................................

ЗАДАЧА: Кои манастири образуват т. нар. Софийска Света гора – ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………................................

Кои са най – известните манастири  в българските земи през 15 – 16 век – ……………………….........................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………..................................

ЗАДАЧА: Напишете как християнската църква се бори срещу опитите да

                  бъдат ислямизирани българите – …………………………………………………………..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................

ЗАДАЧА: Посочете примери за насилствено приемане на исляма – …………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................

  1. Българската култура

ЗАДАЧА: Напишете кратко как се развива българската култура след

османското завоевание – ……………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………....................................……………………………………………………………………………………………………………

ВЪПРОС: Кои са основните средища на българската култура през 15 – 17 век? – ………………...................................................................................................................

Каква дейност развива Рилския манастир по време на османското владичество? – ……………………………………………………………………………………………………………...................................……………………………………………………………………………………………………………....................................

ВЪПРОС: Защо цар Иван Шишман е основен образ в историческите песни? – 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................………………………………………………………………………….................................................................