ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Skills -reading and writing

Работен лист Английски език 4 клас 28.05.2020
Тема: Skills – reading and writing
1. Прочетете текста My mom и попълнете изреченията

https://youtu.be/HL5GUuK49Ag