ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Revision преговор

Работен лист английски език 2 клас 26.05.2020г.
Тема : Revision of unit 5
1.
1.Плодове
https://youtu.be/S0S1M9bKlYk


2.Безлично има – there is / there are
https://youtu.be/ZjhOgnROluo