ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Единство на живата и неживата природа

5 клас Човекът и природата 2.06.2020г

Тема: Единство на живата и неживата природа

Издателство: Просвета-Плюс

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/j3jQyuhzL8-940/139?page=152

Урок: https://ucha.se/watch/7654/edinstvo-na-nezhivata-i-zhivata-priroda-obobshtenie/urok/5655

1.Природа

-това са всички естествено възникнали образи на заобикалящата ни среда.

2.Земята-дом на живота

а) водата в течно състояние

б) атмосфера с подходящ за дишане състав

3.Неживата природа

-неживата природа е източник на много вещества, нужни за бита и промишленост на хората.

4.Живата природа

-живите организми непрекъснато обменят вещества и енергия помежду си и с неживата природа.По тази начин те влияят на състава на атмосферата, водите и почвите.