ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Океаните на Земята

 

Океаните на Земята

 1. Индийски океан – трети по големина/ 70 560 000 km² /

    а/. разположен е в Източното полукълбо – по – голямата му част попада в Южното

         полукълбо

    б/. на север граничи с Азия

 • на юг граничи с Южния океан
 • на запад граничи с Африка
 • на изток с полуостров Индокитай, Малайския архипелаг и Австралия

    в/. бреговата линия е най – силно разчленена по северното и източното крайбрежие;

 • в океана има много коралови и вулканични острови
 • най – голям от островите е Мадагаскар

    г/. най – голяма дълбочина – 8047 м. , на запад от Австралийския бряг

    д/. по дъното на океана се издига подводна планина – силни земетресения и цунами

   е/. климат

 • в северните части на океана духат мусони, на юг – пасати, а в умерените ширини – бурни западни ветрове
 • най – много вали на Екватора, а най – малко в Персийския залив и Червено море
 • температурата е най – висока в северните, а най – ниска в южните части на океана

   ж/. течения – формират се под влияние на преобладаващите ветрове

   з/. океана е богат на  разнообразни организми – рибата латимерия, рибата тон

   и/. полезни изкопаеми – с най – голямо значение са нефтът и природния газ в

        Персийския залив/ по запаси и добив океана е на първо място/

   й/. по бреговете на океана има важни пристанищни центрове, по островите се развива

        туризма

 1. Южен океан – на 4 – то място по площ

         – намира се изцяло в Южното полукълбо

 • заедно с Антарктида формират южната полярна област /Антарктида/

а/. границата на Южния океан с Атлантическия, Индийския и Тихия океан е условна / по 600 ю. ш./

б/. през Южния океан и Антарктида минават всички меридиани, които се събират

    в Южния полюс

в/. през 2000 г. Южния океан е определен за отделен океан

г/. най – дълбока точка –  близо до Атлантическия океан / 7235 м. /

д/. бреговата линия е слабо разчленена

    – по – дълбоко е вдаден Антарктическият полуостров

 • по – големи заливи образуват моретата Рос и Уедъл

е/. климат – почти през цялата година духат бурни ветрове, а водите на океана са

    студени и сковани от лед

ж/. животът е съсредоточен предимно по антарктическото крайбрежие – голямо

      разнообразие от птици, различни видове пингвини, голямо рибно богатство,

      сини китове и др.

 1. Арктичен океан – най – малкия и най – плиткия океан

    а/. площ – 14 060 000 km²

    б/. разположен е в Северната полярна област на Земята/Арктика/ – в центъра и

        е Северния пояс, открит от американеца Робърт Пири

   в/. в Арктика попадат северните части на Европа, Азия и Северна Америка,

        по – голямата част от Гренландия и Арктичния океан

   г/. на юг водите му са свързани с водите на Тихия и Атлантическия окан

   д/. бреговата линия на океана е силно разчленена

   е/. най – голямата дълбочина / 5507м./ е в Гренландско море

   ж/. Арктичния океан е най – студеният океан на Земята – през зимата

        по – голямата част от повърхността му замръзва, а ледената покривка е над 5 м

   з/. организмовия свят е приспособен към суровите условия – характерни са

       тюлени, моржове, китове, различни видове риби и др.

   и/. океанът има важно стопанско значение за северните страни – развит е

        риболовът в Гренландско море

   й/. развива се транспорта по Северния морски път

 

ЗАДАЧА: Характеризирайте океаните по таблицата

Характеристики

Южен океан

Индийски океан

Арктичен океан

Географско положение, граници, големина

Географско положение

 

 

 

 

 

Граници

 

 

 

 

 

Големина

 

 

 

Дълбочина

 

 

 

 

Природни особености на океаните

Релеф и полезни изкопаеми

 

 

 

 

 

Климат

 

 

 

 

 

 

Организмов свят

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА: Сравнете Южния с Арктичния океан и открийте сходствата и различията.

                

Сходства/ прилики/

Различия