ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Гръбначни животни/Тест/

7 клас ИУЧ- Биология и ЗО 12.06.2020г

Тема: Гръбначни животни/Тест/

Издателство: Педагог 6

http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=159

http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=161