ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Мощта и богатствата на одриските царе

Мощта и богатствата на одриските  царе

ЗАДАЧА:Прочетете изворите и отговорете на въпросите

  1. Държавата при цар Ситалк

    „ Ситалк наследил държавата като малка земя, но чрез своята храброст и ум

    увеличил своето могъщество многократно. Управлявал справедливо, в сраженията

    бил храбър и опитен военачалник, полагал и големи грижи за увеличаване на своите

    доходи. Той достигнал толкова голяма мощ, че владеел най – много земя от всички,

    които царували преди него в Тракия”.

    ВЪПРОС: Как е описан царят – в положителна или отрицателна светлина ?

    ВЪПРОС: Кое от казаното в текста се отнася за личните му качества и кое за

    качествата му на държавник ?

    ВЪПРОС: С какво се измерва държавното могъщество според извора?

  1. Политиката на цар Котис I

    „От благородна духовитост е проникнато едно прочуто изречение на цар Котис.

      Щом научил, че атиняните му дали правата на гражданин на Атина, той казал:

      „И аз ще им дам правата на моето племе”. Така той приравнил Тракия с Атина,

      за да не се смята, че неговият произход е по – долен от този на атиняните”

ВЪПРОС: Какво е отношението на атиняните към цар Котис ?

ВЪПРОС: Как Котис се отнасял към атиняните ?

ВЪПРОС: Какво говори изворът за самочуствието и гордостта на Котис, като

                владетел ?

3- Богатствата на цар Котис

    „Когато Котис събирал войници, атинянинът Ификрат му набавил пари по следния

      начин: посъветвал го да заповяда на своите поданици да му засеят земя.

      Когато това било направено, набрало се голямо количество жито. Той го закарал

      на пазарите, продал го и получил пари в изобилие”

ВЪПРОС: Какви са отношенията между тракийския цар и неговите поданици?

ВЪПРОС: Какъв източник на доходи е описан в текста?