ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Части на речта-обобщение

Тема:Части на речта-обобщение

Нека си припомним изученото по темата от видео урока по темата:

https://ucha.se/watch/8182/chasti-na-rechta-obobshtenie-

Направете задачите на работния лист ! Успешна работа !

1.Напишете по три имена на градове,планини, реки.

 

 

а/  Градове                                               

                              

 

б/  Планини                                            

                                       

 

в/   Реки                                            

 

 

   2.Пропуснете първите букви на трите думи и ще получите имената на три наши   реки                                   Напишете ги.

 

косъм       варда     свит

                          

 

3.Подчертайте с 2 прави линии глаголите в текста:

 

Бяла, бяла лехица

с черна, черна пшеница,

жънеме я с очите,

мелиме я с главите

и с погача богата

храниме си душата.

 

 

4.Поставете  по 3 подходящи прилагателни към съществителните имена

 

Мечка- ....................................................................................................

Заек -........................................................................................................

Слънце- ...................................................................................................

 

5.Поставете липсващите лични местоимения

 

......................... бягам в парка.

 

.......................  рисува картина.

 

...................... учим дистанционно.