ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Думи с Щ

 

Думи с Щ

 

 

1. Препиши думите с Щ.

      Царят обещал,че ще даде дъщеря си за жена на юнака, който я спаси от чудовището.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Препиши думите, като допълниш пропуснатата буква.

дъ…еря                     сре…а                         ба…а                     …урец            

   …раус                    лети…е                        игри…е                къ…а

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. Запиши думи по образеца. Подчертай буквата Щ.

много-         нощи           свещи                 вещи                      помощ

една   -        нощ             ...……………..        ………………….         ……………………..