ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Текст .Тема на текста

Тема: Текст.Тема на текста

Нека си припомним изученото за текса от видео урока:

https://ucha.se/watch/8063/tekst-tema-na-teksta-klyuchovi-dumi

Направете задачата на работния лист !

Работен лист по БЕЛ

Тема: Текст.Заглавие на текст

Запомни !

Текст- всеки текст се състои от изречения, които са свързани по смисъл.

Тема на текста- това, за което се говори в него.

Заглавие на текста- свързано е с темата. Подсказва най- важното нещо, казано в определен текст

 

 

Задача 1

Препишете текста .

Поставете подходящо заглавие .

Определете темата на  текста .

 

                                    ................................

Настъпи пролетта.Изгря топло слънце. Първите пролетни цветя подадоха главички.Пролетните птички се върнаха от топлите страни. Поточетата забълбукаха. Дърветата сложиха зелените  си шапки.

Красива е пролетта !

 

Отговори:

Заглавие : Пролет

Тема: Красотата на  пролетта

 

                                                     Пролет

 

Настъпи пролетта.Изгря топло слънце. Първите пролетни цветя подадоха главички.Пролетните птички се върнаха от топлите страни. Поточетата забълбукаха. Дърветата сложиха зелените  си шапки.

Красива е пролетта !

 

Препишете текста !

 

                                                ......................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................