ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

“ Котка със звънец“ Ценко Цветанов

   1 зад. Прочети  текста 3 пъти  на глас. 

   Screenshot_2020-05-21 Chitanka2_2017Final qxp_Layout

2 зад. Кои са героите в разказа?                                                                                              

3 зад. Защо мишките обмислят как да се избавят от котката? Намери в текста отговора и го прочети.                                                 

4 зад. Какво предложило малкото мишле? Разкажи.                                                              

5 зад. Каква народна мъдрост изрича старата мишка?