ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тест

 

Тест

Начало на формуляра

1. Българите започват да се приобщават към модерна Европа в епохата на:
 Ренесанса
 Просвещението
 Възраждането
 Средновековието

2. Кой открива първата фабрика в българските земи?
 Добри Желязков в Сливен
 Михалаки Гюмюшгердан в Пловдив
 Васил Априлов в Габрово
 Христо Георгиев в Карлово

3. Какъв призив отправя Паисий Хилендарски към сънародниците си в "История

    славянобългарска"?
 да подкрепят борбата на балканските народи за свобождение
 да се учат от гърците, защото имат интересна история
 да имат самочувствие като знаят своето славно минало, род и език
 да се гордеят, че живеят в Европа и имат важна роля в европейската история

4. Първите светски училища в българските земи през Възраждането са:
 девическите
 взаимните
 класните
 гимназиите

5. Кой поставя началото на организираната борба на българите за национално освобождение?
 Паисий Хилендарски
 Георги Раковски
 Софроний Врачански
 Любен Каравелов

6. За коя историческа личност се отнася текстът?
Той е роден в град Копривщица. Издава в. „Свобода” и в. „Независимост”. Ръководи

Българския революционен централен комитет в Букурещ.
 Георги Раковски
 Васил Левски
 Любен Каравелов
 Георги Мамарчев

7. На кого принадлежи идеята за всеобщо въстание на българите, подготвено от тайни

    революционни комитети във вътрешността на страната?
 Георги Раковски
 Христо Ботев
 Любен Каравелов
 Васил Левски

8. Българската екзархия е:
 название на независимата българска църква, учредена със султански ферман
 административна организация на българите в рамките на Цариградската патриаршия
 религиозна организация на българските емигранти в Букурещ
 сдружение на българските търговци в Цариград

9. Кой участник в Априлското въстание е на снимката?

 Христо Ботев
 Панайот Волов
 Георги Бенковски
 Хаджи Димитър

10. Кое събитие е описано в текста?
Организирано е от апостоли, които изработват план за действие и създават

 революционни окръзи. Участниците проявяват героизъм и саможертва, които

стават известни в Европа. Великите сили се заемат с решаването на българския въпрос.
 Априлското въстание
 Нишкото въстание
 Велчовата завера
 Старозагорското въстание

11. От кой исторически източник е текстът?
“чл. 4 Българското княжество е монархия наследствена и конституционна, с народно представителство.
чл. 5 Князът е върховен представител и глава на
Държавата.”

 Органическия устав
 Санстефанския мирен договор
 Търновската конституция
 Берлинския договор

12. Кои са първите политически партии в Княжество България?
 Народната и Радикалната
 Радикалната и Демократическата
 Демократическата и Народната
 Консервативната и Либералната

13. Българският национален въпрос възниква в резултат от решенията на:
 Цариградската конференция
 Букурещки договор
 Санстефанския договор
 Берлинския конгрес

14. С какво свързвате датата 16 април 1879 г?
 В Сан Стефано е подписан мирният договор между Русия и Османската империя
 Княз Батенберг назначава първото българско правителство
 Град София е избран за столица на Княжество България
 Учредителното събрание приема Търновската конституция

15. Кой министър-председател провежда политика на ускорена модернизация на

      Княжество България?
 Васил Радославов
 Стефан Стамболов
 Петко Каравелов
 Драган Цанков

16. Кога се извършва Съединението на Източна Румелия с Княжество България?
 2 ноември 1885 г.
 6 септември 1885 г.
 19 февруари 1878 г.
 3 март 1878 г.

17. Кое събитие е представено на картата?

 Първата световна война
 Първата Балканска война
 Илинденско- Преображенското въстание
 Съединението и сръбско-българската война

18. След 22 септември 1908 г. титлата на българския владетел е:
 император
 цар
 крал
 княз

19. От 1912 до 1918 г. България води три войни с цел да:
 стане най-голямата държава на Балканския полуостров
 покаже, че има модерно въоръжена и силна армия
 реши въпроса за националното обединение
 постигне сближение с Великите сили

20. След Първата световна война България изживява:
 икономически напредък
 втора национална катастрофа
 демографски прираст
 културен подем

21. Коя културна институция НЕ съществува в България между двете световни войни?
 театър
 телевизия
 музеи
 кино

22. В годините на Втората световна война България е страна, която:
 спасява от унищожение българските евреи
 губи голяма част от територията си
 е нападната от всички съседни държави
 запазва пълен неутралитет

23. Коя от посочените дати НЕ отговаря на съответното събитие?
 9 юни 1923 г. – военен преврат срещу правителството на БЗНС
 9 септември 1944 г. – провъзгласяване на България за “народна република”
 27 ноември 1919 г. – подписване на Ньойския мирен договор
 1 март 1941 г. – присъединяване на България към Тристранния пакт

24. В коя от международните организации България е приета за член на 1 януари 2007 г.?
 НАТО
 Европейски съюз
 ЮНЕСКО
 Организацията на обединените нации

25. Коя държавна институция осъществява законодателната власт в Република България?
 Президентството
 Конституционният съд
 Народното събрание
 Министерският съвет