ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Еднородни части в просто изречение

6 клас Български език 8.05.2020г

Тема: Еднородни части в просто изречение

1.Същност

2.Особености

3.Употреба

Да си прочетат даденото на стр.95

Издателство: Булвест-2000

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656

Урок: https://ucha.se/watch/809/Ednorodni-chasti-Ednorodni-podlozi/urok/7885