ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Древен Рим / годишен преговор /

 

Древен Рим / годишен преговор /

ЗАДАЧА: Работете с учебника и попълнете пропуснатите думи в текста.

Рим бил създаден през……………….г. пр. Хр. на ……………………………………..полуостров, който бил населен от ………………………,…………………… и …………………………………………………....................

Според легендата градът бил създаден от …………….. и …………….Името на града дал ………………..Първоначално Рим се управлявал от ……………………., а римското общество се състояло от …………………………………, от които се избирал……………………….и ……………………….., които били ……….……………………и …………………..През 6 век пр. Хр. населението на града вече се разделяло не по произход, а по ………………………….Така и плебеите вече можели да участват в …………………….и да …………………………………………………………………………………. През 509 г. пр. Хр. римляните прогонили и последния………………....., а в Рим се установява …………………….управление

В началото на 5 век пр. Хр. между плебеите и патрициите започва …………………………..Те извоювали правото на ……………………………………………., който да ги защитава, сенаторите да запишат ……………………………, правото да не …………………………………………., решенията на техните събрания се превръщали в ………………………В началото на 3 век пр. Хр. плебеите станали …………………………………………………………………….В римската република властта била……………………......................Най висшата власт се държала от …………………….Имало двама…………………… и ……………………, за да не се допусне…………………………………………………………През 3 – 1 век пр. Хр. Рим се превърнал в господар на ……………………………………………........., след като победил съперника си град ………………………………. и присъединил……………………,…………………………………………………., …………………………………………..и покорил цяла.....................……………………….В резултат на тези завоевания римляните започнали да наричат Средиземно море ……………………………………........., а в Рим властта преминала в ръцете само ……………………………………………………………Това бил ………………………….Краят на републиката настъпил окончателно при наследника на Цезар …………………………………………………………….....Рим се превърнал от република в....................... През 2 в Рим преживял най - ………………………………………....................................................

Римското общество се състояло от няколко обществени групи. Това били …….................…………………………………………, ………………………., ………………………. Римските жени ……..................………………………………………………………………………………………………………………………...........................Най – ниско в римското общество стояли ………………., които или работели на ..................……………или се биели като ………………………………................Римските богове приличали на ……………………………Върховните богове били………………………….............и ………………………………...Римляните били отворени към ………………………………………………Богатите римляни живеели в ……………………………..………………………………………., а бедните живеели в………………………………………………Глава на семейството бил …………………, а жената …………………………………………………………………Заможните римляни носели ………………, а бедните …………………………………………………………

Любимите занимания на римляните били …………………………………………., …………………………..……………………., …………………………. Културата на Рим се развивала имайки  като образецкултурата на …………………………………….През 8 – 7 век пр. Хр. въз основа на гръцката римляните създали своя…………………......., наречена……………………….....................

Развили се науките …………………………..,………………………,………………………….Главните улици в градовете…………………………………...……………………………………, а водоснабдяването ставало, чрез ……………………………....Най – известният  римски архитект е …………………………............

От римляните сме наследили ……………………и…………………………….През 1 век в римската провинция Палестина се заражда ………………………….......................................................

До края на 1 век била създадена християнската …………………………..............., която била подложена на ……………………… от властите. В началото  на ………..век, църквата

……………………………………..………………………………………………………………………Появили се първите християнски………………………………..От римското владичество в тракийските земи , останалите до днес забележителни паметници са……………………………………………………,…………………………………………………,....................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………..През 313 г. император Константи, издал…………………………………………………….........................................,

през 330г. ………………………………………………………………….., а през395 г. ……………..................

…………………………………………………………………………………………………………………….............................През 476г.  Рим е ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………