ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Какво зная в края на шести клас

Какво зная в края на шести клас

 1. Съотнесете народните музикални инструменти към фолклорните области:

     гъдулка                                     двоянка                          кавал

     кавал                                         бръмбазък                      дудук 

     джура гайда                             гъдулка                           окарина

     голям дудук                             гайда                               гайда

     ръчна хармоника                     дудук                              гъдулка

 

 

    Шопска                                    Северняшка                     Добруджанска

 

 1. Определете състава на всеки вид камерна формация, като съотнесете

     цифрите на инструменталните състави към буквите, с които те са означени

     А/. дуо                                               1. цигулка и пиано

     Б/. трио                                              2. две цигулки

     В/. квартет                                         3. цигулка, виолончело и пиано

     Г/. камерен струнен                         4. цигулка, флейта и пиано

          оркестър                                       5. две цигулки, виола и виолончело

 1. две цигулки, виолончело и кларинет
 2. цигулка, виола, виолончело и пиано
 3. 13 струнни инструменти

 

 1. Чуйте произведенията и ги свържете с инструментите, които ги изпълняват:

    Съотнесете ги към групата към, която принадлежат.

    В. Моцарт – 12 вариации

    Ж. Рамо – „Жига във формата на рондо”

    Л. ван Бетовен – „Менует”

 

   А/. клавишни                  1. флейта

   Б/. духови                        2. пиано

 1. саксофон
 2. синтезатор

 

 1. Кои са авторите на произведенията?

Произведения

Автор

·         Българска рапсодия „Вардар”

·         Оркестрова сюита „Тракийски танци”

·         Оркестрова сюита „Бай Ганьо”

·         „Нестинарско хоро”

·         „Токата за пиано”

·         Димитър Ненов

·         Панчо Владигеров

·         Марин Големинов

·         Веселин Стоянов

·         Петко Стайнов

 

 1. Чуйте песните „Ой, шопе, шопе” и „Снощи седенки кладохме” и ги сравнете по следните показатели

А/. Темпо

 • бързо
 • умерено
 • бавно

 Б/. Размер

 • 2/ 4
 • 7/ 8
 • 13/ 16

В/. Фолклорна област

 • Добруджанска
 • Шопска
 • Северняшка

Г/. Вид на произведението

 • авторска песен
 • народна песен