ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на Нова звезда на стр.52

Тема: Използване на интернет и други източници на информация и ресурси за нуждите на конкретен проект. Зачитане на авторски права на готовите материали.

За да бъде даден софтуер означен като свободен, е нужно той да бъде публикуван под лиценз, гарантиращ на потребителя свободата да:

1.Използват програмата за каквато и да е цел;

2. Изучават начина на работа на програмата и да я променят и пригаждат според собствените нужди;

3. Разпространяват програмата.

4. Разпространяват променените версии на програмата.

   Най-популярният лиценз, даващ на потребителите тези свободи, е GNU General Public License.

Изпълни задачите в учебника.