ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Skills

Работен лист Английски език 4 клас 29.05.2020
Тема:Skills
1. Quiz time- отговорете на въпросите
2. Song
https://youtu.be/Ww4C71AWDWk