ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Селянинът и неговите синове

Тема:Селянинът и неговите синове

Прочетете баснята:

СЕЛЯНИНЪТ И НЕГОВИТЕ СИНОВЕ

 

         Един селянин, като видял, че ще умира скоро, поискал да даде един добър урок по земеделие на синовете си и ги повикал при себе си.

 „Деца мои, казал им той, аз скоро ще умра. Скрих имането си в лозето. Там дирете и ще го намерите.”

 И те, като вярвали, че наистина е заровено някое имане в лозето,

след смъртта на баща си, разровили всичката земя на лозето и пак никъде не намерили нищо. Но лозето, изкопано тъй добре, дало десет пъти повече грозде

 

Задача : Изберете подходяща пословица за баснята.Препишете я в тетрадката.

Имане без труд лесно се пилей.

Каквото посадиш, такова ще пожънеш.

Лозето не ще молитва, а мотика.