ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Revision преговор

Работен лист по английски език 3клас 27.05.2020
Тема:Revision
1. Задаване на въпроси
https://youtu.be/0Bz4-1YKI1M


2 Песен
https://youtu.be/Ecdm0A71fpA