ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Плацентни бозайници

7 клас Биология и ЗО 22.05.2020г

Тема: Плацентни бозайници

Издателство: Педагог 6

http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=149

http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=151

 

Урок: https://ucha.se/watch/2306/Mnogoobrazie-na-bozaynitsite--chast-1-/urok/19911

 

Плацентни бозайници

  • Плацентните бозайници са най-прогресивно развиващата се и най-многообразна група бозайници.
  • Наброяват към 4000 вида. Срещат се във всички континенти.

1.Характерни особености

Характерните им особености са свързани с размножаването. След успешно вътрешно оплождане зародишът попада в матката и около него се образува плацента.

Плацентата осигурява постоянни условия и изхранване на зародиша чрез кръвта на женския организъм.

Бременността е сравнително продължителна.

Новородените, попадайки във външната среда, са почти напълно развити.

Те бозаят мляко от сукалните зърна на млечните жлези на майката.

- По отношение на храната има различни видове – гризачи, тревопасни, зърноядни, хищници, мършоядни, всеядни и др. В съответствие с вида на храната са броят и видът на зъбите.

 

 

 

- Крайниците на всички бозайници имат общ план на строеж, но имат и различия в зависимост от това дали бозайниците са ровещи, бягащи, скачащи, плуващи, летящи и т.н.

 

2.Местообитание

Според местообитанията и начина на живот различните видове плацентни бозайници имат още много приспособления (например дебел слой подкожна мазнина при полярната мечка;

 

 

 

-летателна ципа между пръстите на предните крайници при прилепите

 

-сезонни миграции при стадните видове и т.н.

 

  • Сезонни промени в гъстотата и цвета на козината при зайци и лисици

 

 

 

  1. Защитени животни в България

В България плацентните бозайници са представени от около 100 вида. Много от тях са защитени – включени са в Червената книга на България.

  • Най-едрият бозайник в България. Среща се в Стара планина и в Рило-Родопския масив.
  • Въпреки че изглежда тромава,на кратки разстояния може да тича със скорост 45 m в час.
  • По-голямата част от зимата прекарва в сън в леговищата си, като организмът ѝ разгражда натрупаните през лятото вещества.
  • Продължителността на живота ѝ е 30 години.
  • От срещащите се в Европа 35 вида прилепи 33

се срещат у нас. Това се дължи на географското разположение, наличието на разнообразни местообитания и непокътнати кътчета дива природа, множеството пещери и др.

  • Всички прилепи в България са защитени видове.